Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Τη νέα γενιά καλεί να πάρει τις τύχες της στα χέρια της ο τέως βουλευτής Γιάννης Παρασκευής

Τη νέα γενιά καλεί να πάρει τις τύχες της στα χέρια της ο τέως βουλευτής Γιάννης Παρασκευής αφού οι μεγαλύτεροι δεν έχουν αφήσει τίπο­τε όρθιο. Σε συνέντευξη του στη «Γνώμη» ο κ. Παρασκευάς μιλά για τη δολοφονία του 15χρovoυ, την οποία χαρα­κτηρίζει ως ανεπίτρεπτο γεγονός, για τα όσα ακολού­θησαν και ζητά από τους νέους ανθρώπους να θέσουν οι ίδιοι τα θεμέλια του νέου αξιακού συστήματος.
Συνέντευξη στη ΡΕΝΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ (15/12/08)
Για τους νέους και την εξέγερσή τους, επισημαίνει:
- Εκτέλε­ση εν ψυχρώ του 15χρονου και πανελ­λαδική εξέγερση. Ανα­μενόμενες οι εξελίξεις;
- Ο χαμός του παιδιού χωρίς λόγο, αιτία και αφορμή είναι ένα γεγονός ανεπίστρεπτο. Δυστυχώς θα είναι μια θυσία χωρίς αντίκρισμα. Αποδει­κνύει για άλλη μια φορά ότι το Κράτος δεν σέβεται τον πολίτη και ότι τα εντεταλμένα όργανα του δεν ξέρουν το ρόλο τους και την αποστολή τους.Όλοι οι θεσμοί προστα­σίας του πολίτη έχουν μετατραπεί σε χειραγωγη­μένα όργανα των Κυβερ­νώντων. Η Αστυνομία φαί­νεται ότι έχει χάσει τον «μπούσουλα». Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρί­σκονται.
Η αλλαγή νοοτροπίας και Διοικητικής Δομής της Αστυνομίας θα έπρεπε να είχε συντελεσθεί προ πολ­λού.
Δεν μπορώ να δω καμία σοβαρή εξέλιξη, θα ισχύσει και για αυτό το γεγονός το «κάθε θαύμα τρείς μέρες».
- Στους νέους ανθρώπους, αλήθεια, τι θα θέλατε να πείτε;
- Πολλά και τίποτα. Θα προτιμούσα να γινόμουνα δάσκαλος και να έδειχνα κάποια πράγματα δια του παραδείγματος και όχι μέσα από τη διδασκαλία από καθέδρας.
Στη σημερινή συγκυρία που δεν υπάρχουν πολλά πράγματα όρθια τι να πεις και ποιος να σε πιστέψει. Παπάδες, δικαστές, πολι­τικοί, δάσκαλοι, μικροί και μεγάλοι ταγοί της κοινω­νίας εξευτελίστηκαν δίκαια ή άδικα, σε τι να καλέσεις αυτά τα παιδιά να πιστέψουν;
Να πάρουν την τύχη τους και το μέλλον τους στα χέρια τους είναι η μόνη προτροπή και αυτά να δώσουν το στίγμα του καινούργιου που πρέπει να γεννηθεί. Τα ίδια τα παιδιά οφείλουν να γίνουν γεννήτορες και κτήτορες της νέας τάξης πραγμά­των. Να βάλουν τα ίδια τα θεμέλια του νέου αξιακού συστήματος», να οριοθετήσουν το «εγώ», να εξοβελίσουν την εξατομίκευση και να διευρύνουν το «εμείς», την κοινωνική ευθύνη, αλληλεγγύη και συμμετο­χή.
Ολόκληρη η συνέντευξη, στην "Αριστερή Πρωτοβουλία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: